Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Udzieloną przez PFR SA.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE NA WYSTAWY PAJĄKÓW

IPostanowienia ogólne
1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na wystawy pająków za pośrednictwem strony internetowej www.wystawapajakow.pl (dalej jako „Użytkownicy”).
2. Sprzedawcą biletów jest ARANEUS Sebastian Wadycki, ul. Orkana 142a,  58-307 Wałbrzych  NIP: 886 230 78 58 (dalej jako „Araneus”).
3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem a firmą Araneus Sebastian Wadycki.
4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.
6. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy poland.payu.com, administrowany przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.

7. Araneus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. 

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży biletów online

 1. Rodzaje biletów
  • Bilet normalny
  • Bilet ulgowy – dla dzieci do ukończenia 18 roku życia (dzieci do lat 4 wchodzą bezpłatnie), studentów do ukończenia 26 roku życia, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych.
  • Bilet  grupowy – dla wycieczek szkolnych lub przedszkolnych liczących minimum 10 osób oprócz opiekuna; opiekun wycieczki wchodzi bezpłatnie
  • Bilet rodzinny – dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci do ukończenia 18 roku życia
 1. Procedura zakupu biletów składa się z następujących kroków:

i danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu)

 1. Każdy bilet posiada unikalny kod QR, jest drukiem poufnym i nie może być powielany. 

Przy wejściu na wystawę należy przedstawić bilet w formie papierowej (wydruk) lub elektronicznej. 

Osoby, które kupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, przed wejściem na wystawę zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.

III. Zwroty

 1. Zwrot ceny uiszczonej poprzez Użytkownika możliwy jest w przypadku nieodbycia się wystawy  z przyczyn leżących po stronie firmy Araneus. Celem otrzymania zwrotu należy skontaktować się mailowo (kontakt@wystawapajakow.pl).
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

IVReklamacje
1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@wystawapajakow.pl

2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez firmę Araneus w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4. Araneus nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.

VPostanowienia końcowe
1. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. page3image5833520